Margretelunds förskola

Margretelund är en förskola med tre avdelningar för barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan består av fyra huskroppar som är sammankopplade med varandra. Det finns många små rum i husen. Dessa används till olika aktiviteter och möjliggör att barnen kan dela upp sig i mindre grupper lite ostört. Varje avdelning är anpassade efter de barn vi har och deras intressen.
Förskolan är belägen vid en återvändsgata i ett villaområde. Det är alldeles intill en park och ingen genomfartstrafik. Förskolan omges av en mycket fin och funktionell gård i söderläge. På tomten finns ett litet skogsparti och det bl a finns möjligheter för pulkaåkning vintertid. Det är lätt att överblicka gården, då tomten är omgärdad med staket och grindar till främre delen av huset.
Förskolans avdelningar
Nyckelpigan
Humlan
Fjärilen

Nyckelpigan:
Tel: 08-510 108 66
Humlan:
Tel: 08-510 108 66
Fjärilen:
Tel: 08-510 108 60
Förskolechef:
Caroline Ohlsèn
Tel: 08-510 108 66