Näsbyhöjdens förskola

Näsbyhöjdens förskola

Näsbyhöjdens förskola ligger i ett lägenhetsområde vid Näsbyparks centrum.
Vi har nära till naturen, lekparker och kommunikationer vilket vi utnyttjar regelbundet. Vi utgår från förskolans läroplan, Lpfö 98/10, och vår verksamhet ska vara trygg, rolig och lärorik för alla barn som deltar.

Näsbyhöjden består av tre avdelningar 
Nallen: Barn 1-2 år, Vargen: Barn 2-4 år, Ugglan: Barn 4-5 år

Vi är en mångkulturell förskola och många barn är flerspråkiga. Vi lägger stor vikt vid ett språkutvecklande arbetssätt, vi använder oss bl.a av ”före Bornholmsmodellen” som är ett språkmaterial som stärker språklig medvetenhet.

På förskolan arbetar vi med Grön Flagg som är ett verktyg för att arbeta med hållbar utveckling tillsammans med barnen.

Vi tilbringar mycket tid utomhus, barnen erbjuds verksamhet på vår gård samt i vår närmiljö. De yngsta barnen sover ute i vagnar.

Barnen erbjuds taktil massage varje vecka.

Vi arbetar aktivt med ”relationskompetens” vilket innebär att vi är medvetna om och utvecklar vårt förhållningssätt. Ett respektfullt bemötande mellan pedagoger, barn och vårdnadshavare är grunden för vår verksamhet.

Barnen erbjuds hemlagad, varierad och näringsriktig mat av vår kock Piya. Hon anpassar maten efter barnens behov.

Ni är välkomna att besöka oss. Ring så bokar vi en tid för er.

Förskolechef: Anki Hamilton
Arbetsplatsledare: Maria Bremer
Områdeschef: Ann-Katrin Tunbrå

Öppettider: 07:00-17:30
Adress: Fregattvägen 8, 18353 Täby.
Tel: 08-7564839