Tibble förskola

Tibble förskola

Tibble förskola vänder sig till barn i behov av särskilt stöd, som behöver vara i en liten barngrupp för att utvecklas optimalt.
Förskolan tar emot barn i ålder 2-6 år. Förskolan ligger som en egen enhet på Tellus förskola i Grindtorp. Vi har nära till både skog och lekplatser.
Vi arbetar utifrån förskolans läroplan, Lpfö-98, och verksamheten ska vara trygg, rolig och lärorik för alla som deltar.

Verksamheten är grupp- och delvis individ-inriktad och har en struktur som bland annat tydliggörs genom bildscheman där barnen tillsammans med pedagogerna kan ”läsa” och förstå dagens rutiner och aktiviteter. Vi arbetar också med tecken som stöd (TSS) för att stärka talet och uppfattningsförmågan. Detta utvecklar självkänslan och ger barnet trygghet. Vi har vid behov en nära samverkan med externa kontakter som finns kring barnet t.ex. logoped och autismcenter.

På förskolan arbetar vi med Grön Flagg som är ett verktyg för att arbeta med hållbar utveckling tillsammans med barnen.

Barnen erbjuds hemlagad, varierad och näringsriktig mat av vår kock. Maten anpassas efter barnens behov.

Har ni frågor kring vår verksamhet är ni välkomna att ringa.

Förskolechef: Anki Hamilton
Arbetsplatsledare: Marianne Gerendas
Områdeschef: Ann-Katrin Tunbrå

Adress: Grindtorpsvägen 49, 183 49 Täby
Tel: 072-548 36 89