Gribby förskola i Täby

Gribby förskola

Gribby förskola  ligger i södra Gribbylund på gränsen till Viggbyholm. Vi har en stor fantastisk gård  som erbjuder varierade aktiviteter i barnens uteverksamhet. Förskolan är belägen nära skog, sjö och stora grönområden.
Gribby består av fyra avdelningar; Diamanten som har barn i åldrarna 1-3 år. Kristallen och Smaragden som har barn i åldrarna 2-4 år samt Rubinen som har barn i åldrarna 1-4 år Ädelstenarna är vår 5-årsverksamhet.
På Gribby har vi förmånen att ha egen kock som lagar varierad, näringsrik och ekologisk mat.

Vår grundverksamhet planeras efter förskolans läroplan Lpfö98/10 samt efter TP förskolors koncept:

  • Språkutveckling utifrån Bornholmsmodellen
  • Praktisk matematik utifrån materialet “Räkna med TP”
  • Relationskompetens/förhållningssätt utifrån Jesper Juuls ” Det kompetenta barnet”
  • Taktil barnmassage som erbjuds barnen av de pedagoger som är utbildade i taktil barnmassage

Vi har erövrat Grön Flagg-certifikat för vårt miljöarbete mot en hållbar utveckling.

För att synliggöra barnens lärande använder vi oss pedagogisk dokumentation

Förskolechef: Janina Beckman
Arbetsplatsledare:   Cecilia Hammarström
Områdeschef: Ewa Ludvigsson

Öppettider: 07.00-17.30

Adress: Dijkmans väg 48, 187 62 TÄBY
Telefon: 08 756 46 08