Hägernäs förskola

Hägernäs förskola ligger i norra Hägernäs i direkt anslutning till Hägernäs Friskola. Vi har nära till skogen, Rönninge by och Hägernäs strand. Förskolan består av två avdelningar Svalan och Sparven där barnen är 1-5 år.
Vi jobbar bland annat med “Före Bornolmsmodellen” och “Räkna med TP”, som är ett material för att arbeta med språk och matematik i förskolan. Vi erbjuder de barn som får och vill ha taktil massage av utbildade pedagoger.

Att vara utomhus tycker vi är viktigt, hälsosamt och roligt, vilket gör att vi tar emot de barn som kommer efter kl. 7.45 utomhus. De yngsta barnen sover ute i vagn.

Hösten 2013 erövrade vi “Håll Sverige Rent” stiftelsens “Grön Flagg”, som innebär ett ständigt pågående miljöarbete i temaform.

Vi arbetar utifrån Lpfö 98/10, FNs barnkonvention, TP`s och Täby Kommuns mål och riktlinjer.

Vår lunch får vi från Sandborgen.

Arbetsplatsledare: Ingela Hoas
Förskolechef: Marie Grahn
Områdeschef: Anita Hanson Lindbergh

Öppettider: 07.00-17.30
Adress: Pilotvägen 1-3, 183 59 Täby
Tel: 08-732 64 11