Margretelunds förskola

Margretelund är en förskola med tre avdelningar för barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan består av fyra huskroppar som är sammankopplade med varandra. Det finns många små rum i husen. Dessa används till olika aktiviteter och möjliggör att barnen kan dela upp sig i mindre grupper lite ostört. Varje avdelning är anpassade efter de barn vi har och deras intressen.
Förskolan är belägen vid en återvändsgata i ett villaområde. Det är alldeles intill en park och ingen genomfartstrafik. Förskolan omges av en mycket fin och funktionell gård i söderläge. På tomten finns ett litet skogsparti och det bl a finns möjligheter för pulkaåkning vintertid. Det är lätt att överblicka gården, då tomten är omgärdad med staket och grindar till främre delen av huset.
Se vår fina gård här.

Förskolans avdelningar
Nyckelpigan
Humlan
Fjärilen

Nyckelpigan:
Tel: 08-510 108 66
Humlan:
Tel: 08-510 108 66
Fjärilen:
Tel: 08-510 108 60
Förskolechef:
Tina Svärd