Förskola Täby Mulledalen

Mulledalens förskola

Mulledalens förskola är belägen i Näsbydal i Täby. Förskolan består av fyra avdelningar med inriktning av friluftsliv för barn efter Friluftsfrämjandets koncept.
Grundprincipen med Friluftsfrämjandets verksamhet i förskolan är att barnens behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredsställs genom vistelse i naturen.
Det betyder att barnen är ute under en del av sin dag på förskolan och att pedagogerna har utbildning i Skogsmulle, Skogsknytte, Skogsknopp, Skrinna, Lagge och Laxe.
Gå gärna in på www.friluftsframjandet.se och läs mer om Skogsmulleverksamheten I Ur och Skur verksamhet för förskola.

Vi arbetar utifrån den reviderade Läroplanen för förskolan (Lpfö 98).
Vi har eget kök och kock som samarbetar med barnen, väcker deras nyfikenhet för normalisering av nya mat trender utifrån. I vårt arbete för hållbar utveckling är det en självklar del av det dagliga arbetet..

Förskolechef: Jenny Tangas
Områdeschef: Ann-Katrin Tunbrå
Öppettider: 07.00-17.30
Adress: Näsbydalsvägen 25-27
Tel: 08-768 29 97
mail: mulledalen@tpforskolor.se