Näsbylunds förskola

Näsbylunds förskola

Näsbylunden ligger centralt i Näsbypark, nära Näsbyparks centrum.
Förskolan består av fyra avdelningar. Vi arbetar mycket i tvärgrupper mellan avdelningarna och har en 5-årsgrupp som träffas några gånger i veckan.
På Näsbylunden har vi en stor del av vår verksamhet utomhus, vi jobbar med stationer på gården och har nära till skog, grönområden, lekparker och fotbollsplan.
På morgonen tar vi emot barnen utomhus, och på eftermiddagen går vi ut efter mellanmålet så att barnen hämtas utomhus.
De barn som sover efter maten gör det ute på gården i vagn.
Vi har ”Grön Flagg” och utformar nu en handlingsplan för tema ”Vattenresurser”.  Barnen är delaktiga i planeringen och vi arbetar mycket med experiment av olika slag.
Vi är anslutna till Gröna Linjen, vilket innebär att vi sorterar vårt matavfall som hämtas för bearbetning till biogas.
Relationskompetens arbetar vi aktivt med genom att vi hela tiden utvecklar vårt förhållningssätt gentemot barn, föräldrar och pedagoger.
Vår mat levereras från en ekologisk cateringfirma och vi strävar efter att vara en sockerfri förskola.
Arbetet med inflytande och delaktighet sker på olika sätt, bland annat genom vår miljö där barnen ska få möjlighet att vara självständiga.
På förskolan finns ett barn- och miljöråd med barn och pedagoger som träffas kontinuerligt och diskuterar aktuella frågor som berör förskolan.
Vårt arbete på förskolan sker utifrån Läroplan för förskolan.

Förskolechef: Ann Jacobson
Arbetsplatsledare: Veronica Malmsten
Områdeschef: Ann-Katrin Tunbrå

Öppettider 07.00-17.30

Adress: Vedettvägen 20 B, 183 52 Täby

Tel: 08-732 64 50