norrgårdens förskola

Norrgårdens förskola

Norrgården är en liten förskola, som ligger i bostadsområdet Norrgården i Vallentuna. Vi har nära till skog och natur och flera inspirerande lekplatser. Förskolans barn är uppdelade i två grupper, avdelning Tiger för de äldre barnen och avdelning Nalle Puh för de yngre. Lek och utevistelse ges stort utrymme i vår verksamhet. Vi arbetar utifrån den reviderade Läroplan för förskolan (Lpfö 98)

Förskolechef: Ulrika Frisk
Områdeschef: Anita Hanson Lindbergh
Samordnare: Anette Lövgren

Öppettider: 06.30-18.00

Adress: Norrgården 24-26, 186 44 Vallentuna

Tel: 08-511 704 56