Slottets Förskola

Slottets förskola

Slottet ligger mitt i ett vidsträckt grönområde i Näsbypark, nära centrum, kommunikationer och skolor. Vi har skog, lekparker och vatten på gångavstånd. Förskolan består av tre avdelningar; Skattkammaren barn i åldrarna 1-3 år samt Safiren och Diamanten barn 2-5 år.
I vårt arbete lägger vi stor vikt vid att fånga barnens nyfikenhet och betonar kamratskap respekt för varandra. Vi arbetar med “Snick och Snack” som är ett koncept som tar upp värdegrundsfrågor och behandlar hela likabehandlingsplanen. Det handlar om hur vi ska vara mot varandra och att vi ska vara rädda om vår natur och miljö.
Då vi är en ”Grön Flagg” certifierad förskola och arbetar med hållbar utveckling tydliggör vi med barnens dokumentation, hur barns utveckling, lärande, ansvar och inflytande kopplas via ”Grön Flagg” direkt till läroplanen.  I år arbetar vi gemensamt inom ”Grön Flagg” med temat ”Konsumtion”. Vi har ekologisk catering och vi använder oss av “Gröna Linjen” som ett led i vårt ”Grön Flagg” arbete där vi sorterar matavfall som sedan blir biogas.
Vi arbetar med åldersindelade tvärgrupper.
Vår målsättning är att ha en verksamhet som är lärorik och utvecklande för alla barn. Vi lägger stor vikt vid att Tydlighet, Glädje och Närvaro ska genomsyra verksamheten och ligga till grund för leken som är en förutsättning för det livslånga lärandet.

Förskolechef: Ann Jacobson
Arbetsplatsledare: Linda Byskén
Områdeschef: Ann-Katrin Tunbrå

Öppettider: 07.00-17.30

Adress: Vedettvägen 20 A, 183 52 Täby

Tel: 08-756 56 68