svampskogens förskola

Svampskogens förskola

Svampskogens förskola är belägen i bostadsområdet Bällstaberg i Vallentuna. Vi har en fin gård och nära till skog och natur. Förskolan består av tre avdelningar, Nyckelpigan som är en småbarnsavdelning, Ekorren som är en avdelning med barn 2-4 år och Björnen, som är en avdelning med barn 4-5 år. Vi ger lek, skapande, sång och musik stort utrymme i vår verksamhet, liksom barnmassage, och miljöarbete. Vi arbetar utifrån den reviderade Läroplanen för förskolan (Lpfö 98).

Förskolechef: Ulrika Frisk
Samordnare: Martha Wallman
Områdeschef: Anita Hanson Lindbergh

Öppettider: 06.30-18.00

Adress: Svampskogsvägen 1, 186 55 Vallentuna

Tel: 08-511 710 50

Avd: 08-511 736 13