Sök förskoleplats på TP Förskolor

Ansökningar till våra förskolor gör man via respektive kommun. Ta reda på vilken kommun förskolan ligger i, sedan kan du använda knapparna här nedan för att komma till de olika kommunernas hemsidor där du i sin tur kan ansöka om en plats.

Information om Norrtälje kommuns riktlinjer hittar du på deras hemsida.

Information om Ronneby kommuns riktlinjer kan du hitta på deras hemsida.

Information om Sigtuna kommuns riktlinjer kan du hitta på deras hemsida.

Information om Sollentuna kommuns riktlinjer hittar du på deras hemsida.

Information om Stockholm Stads riktlinjer kan du hitta på deras hemsida.

Information om Täby kommuns riktlinjer kan du hitta på deras hemsida.

Information om Uppsala kommuns riktlinjer kan du hitta på deras hemsida.

Information om Vallentuna kommuns riktlinjer kan du hitta på deras hemsida.

Information om Österåker kommuns riktlinjer kan du hitta på deras hemsida.

Fördelning av lediga förskoleplatser

Det största antalet platser blir lediga vid höstterminens start, då många barn börjar i skolan. Under övrig tid på året blir det färre platser lediga. Fördelningen av lediga platser vid höstterminens start påbörjas i regel ca ett halvår i förväg. Platser som sedan blir lediga på grund av avbokning, fördelas omedelbart till de barn som står i kön. De lediga platserna fördelas efter kötid vid varje placeringstillfälle. Kötiden räknas från barnets anmälningsdatum. Förtur ges till barn med placerade syskon inom TP Förskolor.

Lediga förskoleplatser tillsätts enligt följande ordning:

  1. Barn med särskilda behov.
  2. Barn med en platsgaranti och som inte riskerar att få en plats inom sin garantitid.
  3. Barn som har syskon som redan är placerade på förskolan.
  4. Barn som har den längsta kötiden. Om flera barn har samma kötid så går man efter barnets ålder. Där går äldre barn före i kön.

Hur fungerar en kö till förskolan?

Många frågar sig hur systemet för kö-platser till förskolor fungerar. Efter att man har ansökt om förskoleplats på en förskola får barnet ett ködatum samt en ungefärlig plats i kön. Barnets ködatum räknas ifrån det datumet som man ansökte om platsen.

Varje val man gör skapar ett unikt ködatum. Ändrar man eller lägger till val i sin ansökan så skapas det ett nytt ködatum, men man behåller även de gamla ködatumen. Om du skapar en helt ny ansökan så kommer din föregående ansökan att skrivas över, och det kommer skapas ett nytt ködatum.