Vår förskola i Ronneby

Den 15 november 2021 öppnade vi våran nya förskola i Ronneby kommun. Förskolan heter Skogsbrynet och är belägen i södra Kallinge. Den är belägen imoderna lokaler utrustade för att skapa en trygg miljö för ditt barn. Planlösningen är flexibel vilket gör att den kan formas efter utbildningens behov.

Skogsbrynets vision grundar sig i att barnen ska röra på sig mycket. Motorik och rörelse är grundstenarna i undervisningen.

”TP Förskolor AB ger den bästa grunden för ett livslångt lärande.”