Våra förskolor i Österåker

Här nedan kan du se och läsa mer om våra förskolor i Österåker, två unika förskolor med olika inriktning, Sollunden och Skogslunden. Förskolorna erbjuder en modern och mysig miljö som ger barnen de bästa förutsättningarna för att utvecklas.

Skogslundens förskola

Skogslundens förskola ligger i Skärgårdsstad som ligger i nära anslutning till både natur och hav. Skolan är en Reggio Emilia inspirerad skola med inriktning på natur och kultur. Förskolan är den första i Sverige som är passivhus certifierad och har därför ett medvetet ekologiskt tänkande. Vårt uppdrag är att stödja barnen i deras nyfikenhet och följa dom i deras utveckling.

Sollundens förskola

Sollundens förskola är även den en Reggio Emilia inspirerad förskola, belägen nära hav och natur i ett bostadsområde i Österkär. Aktiv rörelseglädje är en tydlig verksamhetsprofil för förskolan och genomsyrar hela verksamheten. Skolan värnar om undervisande arbete med naturvetenskap.

Förskoleplats i Österåker

Vi vill att du och ditt barn ska vara nöjda och trivas på förskolan. Vi hjälper dig mer än gärna att ge igenom urvalet av förskolor i Österåker för att ni ska hitta rätt plats för just er. Kontakta oss ifall ni vill ha mer information.