Klagomålshantering

Vi på TP Förskolor värderar det goda mötet och vill därför så långt som möjligt ha en tydlig och öppen dialog med våra barns vårdnadshavare. Vi är intresserade av att kontinuerligt utveckla arbetet med utbildningen på våra förskolor.

Målet är att vår utbildning ska utvecklas positivt så att ni vårdnadshavare känner er nöjda och trygga med den utbildning vi erbjuder era barn. Ett systematiskt kvalitetsarbete gällande klagomålshantering innefattar synpunkter i positiv och negativ bemärkelse.

 • 1
  Vid klagomål om utbildningen eller annat som direkt rör förskolan, ta i första hand kontakt med pedagogerna.
 • 2
  Upplever ni ingen förståelse från pedagogerna, eller att en förändring inte sker av det missnöjet gäller kontaktas rektor.
 • 3
  Om ni inte får gensvar går ni vidare med ert klagomål till er skolchef.
 • 4
  Skulle inte detta ge resultat kontaktas vår VD.
 • 5

  I sista hand, om inget gensvar givits från någon av dessa kontaktas tillsynsansvariga pedagoger i den kommun där ni har förskoleplats i TP Förskolor (Norrtälje, Sollentuna, Stockholm, Täby eller Vallentuna).

De klagomål eller synpunkter som vi i ledningen får kännedom om dokumenteras och följs upp. Du kommer att få ett svar från oss som en bekräftelse på att vi mottagit ditt klagomål. Om du väljer att vara anonym kan vi inte bekräfta och informera om hur vi följt upp ditt klagomål.

Vår tillsynsmyndighet är den kommun där du har förskoleplats i TP Förskolor (Norrtälje, Sollentuna, Stockholm, Täby eller Vallentuna). Deras uppgift är att mäta och ge svar på i vilken grad våra förskolor når upp till de krav som ställs i de nationella och kommunala styrdokumenten. Besök på förskolor och uppföljning av dessa sker kontinuerligt.

Skicka in klagomål

Vid alla typer av klagomål till rektor, skolchef eller VD kan du välja att göra det skriftligt per mail.

Ange i ditt mail:

 • Vilken förskola gäller ditt klagomål?
 • Eventuellt förslag till åtgärd
 • Namn, adress, telefon (frivilliga uppgifter)
  Om du väljer att vara anonym kan vi inte bekräfta och informera om hur vi följt upp ditt klagomål.

Skicka ditt klagomål till info@tpforskolor.se