Vår förskola i Rimbo, Norrtälje

Välkommen till Vallby Hage i Rimbo, Norrtälje. Förskolan erbjuder en trivsam miljö där barnen blir inspirerade till utforskande och lek. Förskolan arbetar utifrån läroplanen för förskolan, Lpfö-18, FN:s barnkonvention samt TP:s mål och riktlinjer enligt följande:

  • Språkutveckling
  • Praktisk matematik utifrån vårt material ”Räkna med TP”.
  • Relationskompetens/förhållningssätt
  • Hållbar utveckling och miljö

Vill ni veta mer om vår förskola i Rimbo, Norrtälje? Varmt välkomna att kontakta oss för mer information.