Vallby Hage förskola

i Rimbo

Vallby Hage förskola är en del av TP Förskolor AB. Den ligger belägen i Rimbo, Norrtälje kommun. Vallby Hage förskola i Rimbo utanför Norrtälje har två avdelningar. Förskolan är belägen i Vallbyhages bostadsområde mitt i Rimbo.

Förskolan har en stor härlig gård som erbjuder och inspirerar till lek och utforskande. Det finns även en härlig miljö i närheten som vi ofta utforskar. Våra två avdelningar heter;

  • Grodan, för de yngre barnen 1 – 3 år
  • Fjärilen, för de äldre barnen 3 – 5 år.

Kunskapsutveckling med lek i centrum

I vårt arbete utgår vi ifrån ett projektinriktat arbetssätt där vi vill fånga barnens frågor, intressen och behov. Det är detta som lägger grunden för utformningen utav miljön och vår undervisning. Detta för att ge barnen delaktighet och inflytande i sin vardag på förskolan.

Vi betonar kamratskap samt respekt för varandra och vi arbetar med olika koncept som tar upp värdegrundsfrågor och behandlar hela likabehandlingsplanen. Det handlar om hur vi ska vara mot varandra och att vi ska vara rädda om varandra, vår natur och miljön.

Lek är barnens verktyg att uppleva, bearbeta och förstå sin omvärld. Därför betonar vi lekens betydelse och erbjuder en stimulerande miljö, som ständigt är i förändring. I denna miljö ges barnen möjlighet utifrån var och ens förmåga att utveckla alla sina sinnen.

Digitala hjälpmedel på förskolan

För att på ett mångsidigt och medvetet sätt stimulera barnens språkutveckling använder vi oss utav aktiv högläsning. Förskolan har ett eget bibliotek och är anslutna till appen Polyglutt som är ett nätbaserat bibliotek med över 3000 böcker på ca 70 olika språk. Vi har även flera utbildade inom TAKK, som är ett sätt att stödja kommunikation genom tecken.

Maten på vår förskola

Vi serverar vår näringsrika lunch ca klockan 11.00 som vi får från City Catering AB. Vi har en kostpolicy som vi följer som innebär att vi har ekologisk mjölk & smör samt att en stor del av vårt utbud av frukt är ekologiskt. Mellanmål serveras ca klockan 14.00 och en frukt vid ca klockan 16.30.

Välkommen till oss på Vallby Hage!

Kontaktuppgifter

Vill du komma i kontakt med oss på Vallby Hage förskola?

Ansök till Vallby Hage förskola

Är du intresserad av att söka förskoleplats på Vallby Hage förskola eller någon av TP Förskolors andra förskolor i området? Ansökning till förskolan sker via kommunens hemsida. Tryck på knappen nedan för att läsa mer.

Våra andra förskolor i Norrtälje

Vi har inga andra förskolor i Norrtälje.