Sollundens förskola

i Österskär

Sollundens förskola är en del av TP Förskolor AB. Förskolan är belägen i centrala Åkersberga. Sollunden är i ett plan med fyra avdelningar, två med yngre barn och två avdelningar med de lite äldre barnen. Barnen undervisas med inspiration ifrån Reggio Emilia. Förskolan har en stor gård och en lite mindre.

Hela förskolan arbetar aktivt med rörelseglädje. Vi lägger stor vikt i rörelse vid vardagliga aktiviteter. Vi är gärna utomhus och använder skogen som utmanande rum där motorik och perception tränas.

Vi går regelbundet på längre utflykter och äventyr. Det kan bl.a. vara lekplatser, skogspartier, och annat som utmanar barnens medvetenhet om sin del i samhälle och kultur. Vi utmanar barnen i många olika sätt att röra på sig tex yoga, dans och gymnastik utförs på barnens egna initiativ och under pedagogisk handledning.

Utveckla barnens motorik och rörelsemönster

Barnens självständighet tränas bl.a. genom att de får tid till att klä på och av sig i lugn och ro. Efter måltider dukar barnen av och sorterar disken. Barnen utmanas att ta ansvar för våra olika miljöer. Barnen erbjuds rika möjligheter till att öva samspel genom möten med andra barn och vuxna. Pedagogen visar stor tillit till barnets förmåga till att leda sig själv och därmed ökar deras självkänsla.

Välkommen till oss på Sollundens förskola!

Kontaktuppgifter

Vill du komma i kontakt med oss på Sollundens förskola?

Rektor
Pia Slotte
Telefon: 073-966 87 66

Skolchef
Solveig Kasperi

Köansvarig
Josefine Du Rietz
Telefon: 076 492 22 39

Avdelningar
Blixten 076-49 222 39
Molnet 076-49 222 40
Månen 076-49 222 41
Stjärnan 076-49 222 42

Ansök till Sollundens förskola

Är du intresserad av att söka förskoleplats på Sollundens förskola eller någon av TP Förskolors andra förskolor i området? Ansökning till förskolan sker via kommunens hemsida. Tryck på knappen nedan för att läsa mer.

Våra andra förskolor i Österåker