Pilens förskola

i Helenelund

Pilens förskola är en av våra förskolor i Sollentuna och har två avdelningar för olika åldersgrupper, 1-3 år och 3-5 år. Förskolan är belägen nära Helenelunds pendeltågsstation och har också nära till lekplatser och friluftsområden.

I vårt arbete lägger vi stor vikt vid att fånga barnens nyfikenhet och vi vill väcka förundran hos dom. Vi arbetar med kamratskap och lär oss att visa respekt för varandra. Vi lägger stor vikt vid värdegrundsfrågor och förhållningssätt. Det handlar om hur vi ska vara mot varandra, både barn och vuxna samt att vi ska vara rädda om vår natur och miljö. Lek är barnens verktyg för att uppleva, bearbeta och förstå sin omvärld. Därför betonar vi lekens betydelse i en stimulerande miljö som ständigt är i förändring, Vi skapar förutsättningar för att barnen ska få möjlighet utifrån var och ens förmåga att utveckla alla sina sinnen. Vi ger leken stor plats i vår utbildning.

Utmärkande för Pilens förskola är vår medvetna miljöinriktning – vi har erövrat utmärkelsen ”Grön Flagg” som är ett verktyg och en certifiering från Håll Sverige Rent.

Vår utbildning planeras efter förskolans läroplan Lpfö-18 samt efter TP förskolors koncept:
Språka med TP – Språkutveckling och kommunikativ förmåga. Med stöd av Språka med TP arbetar vi systematiskt och kontinuerligt med att stimulera språkmedvetenheten hos barnen.
Räkna med TP
 – Matematik och logiskt tänkande.
Relationskompetens
 – Vårt förhållningssätt och varje individs eget ansvar i en relation. Vi arbetar med att stärka varje barns självkänsla.
Hållbar förskola – Förståelse för naturvetenskapligt tänkande och vår miljö. Vi har erövrat Grön Flagg

Maten på vår förskola

Vi får vår lunch från Sandborgen, Vi serverar ekologisk mjölk och smör. En stor del av vårt utbud av frukt och grönsaker är ekologiska. Vi serverar lunch kl.11.00 och mellanmål 14.00. Under förmiddagen och eftermiddagen serveras frukt.

Tyra som digitalt verktyg

Som pedagog vill vi vara medforskare och inspirera och utmana. Vi pedagoger vill tillsammans med vår miljö på förskolan stimulera till lek och lärande. Vi använder pedagogisk dokumentation för att tydliggöra barnens lärande. För att dokumentera vår utbildning och undervisning på förskolan arbetar vi med det digitala dokumentationsverktyget TYRA. TYRA används som plattform för information, kommunikation och dokumentation till vårdnadshavare.

Kontaktuppgifter

Vill du komma i kontakt med oss på Pilens förskola?

Rektor
Anette Rosendahl

Skolchef
Solveig Kasperi

Avdelningar
Lingonet: 073-966 87 46
Blåbäret: 073-966 87 47

Ansök till Pilens förskola

Är du intresserad av att söka förskoleplats på Pilens förskola eller någon av TP Förskolors andra förskolor i området? Ansökning till förskolan sker via kommunens hemsida. Tryck på knappen nedan för att läsa mer.

Våra andra förskolor i Sollentuna

Vi har inga andra förskolor i Sollentuna.