Sagogårdens förskola

i Kista

Sagogården har en gård med stora ytor och gott om utrymme för rörelse, lek och äventyr. Vi finns i Kista i ett naturskönt område omgivet av radhus och flerfamiljshus med närhet till skog, naturområden, skola, bibliotek, kulturutbud och kommunala kommunikationsmedel. Enheten består av fem förskoleavdelningar: Lönneberga, Blåbärsskogen, Villekulla, Tomtebo och Junibacken.

På Sagogården ser vi barnen som kompetenta medforskare och skapar möjliggör att barnen får experimentera och utforska tillsammans med vägledande pedagoger. Vi ska stödja och locka fram barnens egna tankar. Vi strävar först och främst efter att ge barnen verktygen till att förstå och utveckla sitt eget lärande och se sin egen förmåga.

Vi har ett temainriktat arbetssätt där vi vill att barnen får möta en mångfald. En mångfald av interkulturella möten, erfarenheter, miljöer, material och aktiviteter som utmanar till utveckling.

Samarbetet mellan förskolan och dig som vårdnadshavare är viktigt. Vi tror på en öppen dialog där dina tankar och åsikter är betydelsefulla.

Vår grundverksamhet planeras efter förskolans läroplan Lpfö-18 samt efter TP förskolors koncept:

  • Språkutveckling utifrån Språka med TP (Före Bornholmsmodellen)
  • Praktisk matematik utifrån materialet ”Räkna med TP
  • Relationskompetens/förhållningssätt

TP Förskolor följer Stockholm Stads ramtider.

Maten på vår förskola

Vi har eget kök med en kock som lagar vår mat. Vi serverar ekologisk mjölk och smör, en stor del av vårt utbud av frukt och grönsaker är ekologiskt och vi tillagar endast svenskt kött.

Tyra som digitalt verktyg

Vi använder pedagogisk dokumentation för att tydliggöra barnens lärande. För att dokumentera vår verksamhet på förskolan arbetar vi med det digitala dokumentationsverktyget Tyra. Tyra används som plattform för information, kommunikation och dokumentation till vårdnadshavare.

Kontaktuppgifter

Vill du komma i kontakt med oss på Sagogårdens förskola?

Rektor
Anette Rosendahl

Arbetsplatsledare
Fredrik Lennefeldt

Skolchef
Solveig Kasperi

Köket
079-079 84 92

Avdelningar
Blåbärsskogen: 079-079 85 24
Lönneberga: 079-079 85 17
Villekulla: 079-079 85 08
Tomtebo: 079-079 85 14
Junibacken: 079-079 85 28

Ansök till Sagogårdens förskola

Är du intresserad av att söka förskoleplats på Sagogårdens förskola eller någon av TP Förskolors andra förskolor i området? Ansökning till förskolan sker via kommunens hemsida. Tryck på knappen nedan för att läsa mer.

Våra andra förskolor i Kista

Vi har inga andra förskolor i Kista.