Slottsbyns förskola

i Steninge Slottsby

Slottsbyns förskola är en del av TP Förskolor AB. Den ligger belägen i natursköna Steninge Slottsby. Här nyttjar vi närheten till naturen genom att odla, spendera mycket tid i skogen och lära oss om flora och fauna.

Vår stora gård är indelad i två delar, båda delar är lummiga och ligger lugnt belägna med skogen som närmsta granne. På gården finns ett stort utbud av stationer för barnen att välja mellan, till exempel: sagohörnan, klätter- och gung-rep från våra stora träd, flera små lekstugor och en stor sandlåda med utekök mm. På sommaren äter barnen av hallon, smultron, jordgubbar och rabarber som växer här.

Förskolan har plats för 40 barn och är uppdelad på två avdelningar. På Granen går barn i åldrarna 1–3 och på Eken 3–6.

Vårt arbetssätt

Vi har ett projektinriktat arbetssätt och vid aktiviteter delas barnen in i 3 tvärgrupper på vardera avdelningen. Detta skapar möjlighet för varje barn att vara delaktig och ha inflytande över sina dagar på förskolan. Vi arbetar utifrån läroplanen för förskolan, Lpfö-18, FN:s barnkonvention samt TP:s mål och riktlinjer.

Våra lärmiljöer och pedagoger

Våra lärmiljöer är föränderliga och levande och anpassas efter barngrupp och barnens intressen. Barnen utmanas och utvecklar sitt sociala samspel i rollekar, bygg och konstruktion och skapande mm. Pedagogerna uppmuntrar barnen till att våga testa och göra själva och har material och möbler tillgängligt för barnen på deras nivå.

På Slottsbyn finns värme och arbetsglädje hos alla pedagoger och vi lägger stor vikt vid trygghet och trivsel. Pedagogerna är lekfulla, engagerade och intar ett medforskande förhållningssätt. Vi ser leken som en central del i vår verksamhet och något som bidrar till att barnens lärande blir både meningsfullt och lustfullt.

Användning av digitala verktyg

Som komplement till utbildningen använder vi oss av det digitala verktyget Tyra. På Tyra dokumenterar vi gruppens samt barnens individuella lärande, men det används även som en kommunikationskanal mellan förskola och hem. Genom Tyra får vårdnadshavare inblick i förskolans utbildning och kan med bilder och text följa sitt barns utveckling och dagar på förskolan.

Maten på vår förskola

Vi får vår mat från cateringfirman Sandborgen.

Kontaktuppgifter

Vill du komma i kontakt med oss på Slottsbyns förskola?

Biträdande Rektor
Johanna Sjöberg Lust
Telefon: 070-754 43 38

Rektor
Jenny Tangas
Telefon: 073-966 88 01

Skolchef
Ann-Katrin Tunbrå
Telefon: 070-554 52 39

Avdelningar
Eken: 073-966 87 21
Granen: 072-148 37 43

Ansök till Slottsbyns förskola

Är du intresserad av att söka förskoleplats på Slottsbyns förskola eller någon av TP Förskolors andra förskolor i området? Ansökning till förskolan sker via kommunens hemsida. Tryck på knappen nedan för att läsa mer.

Våra andra förskolor i Sigtuna

Vi har inga andra förskolor i Sigtuna.