Pilens Förskola

Pilens förskola

Pilens förskola är en förskola med två avdelningar (1-3 år samt 3-5 år) som ligger nära Helenelunds pendeltågsstation/centrum. Pedagogerna utgår från förskolans läroplan när de planerar för den dagliga verksamheten och har dessutom inslag av Mulle- och Knytte verksamhet efter Friluftsfrämjandets koncept.
Öppettider: 7.15 – 17.30

Förskolechef:  Lena Persson 
Arbetsplatsledare: Lotta Teske
Områdeschef: Ewa Ludvigsson

Vid förfrågan om plats kontakta Lotta Wallenqvist tel. 08-758 37 80

Adress: Pilvägen 96, 191 42 Sollentuna
Tel: 08-631 94 22