Bällstalunds förskola

i Bällstalund

Bällstalund förskola är en del av TP Förskolor AB. Den ligger belägen i det nybyggda området Bällstalund i södra Vallentuna har nära till kommunikationer och infartsparkering. Vi har en stor trädgård med olika lekmiljöer och en härlig grillplats. Förskolan består av tre avdelningar: Fröet 1-3 år, Grodden 1-3 år och Knoppen 4-5 år. På Bällstalund erbjuder vi en utbildning som är trygg, rolig och ständigt utmanande för våra barn. Utbildningen är utformad efter barnens intresse och deras nyfikenhet med förskolans läroplan Lpfö18 som grund.

Miljöarbete i vår förskola

Vi bedriver ett medvetet natur- och miljöarbete tillsammans med barnen och har av organisationen Håll Sverige Rent erövrat utmärkelsen ”Grön Flagg”. Vi odlar, källsorterar, plockar skräp, har naturpromenader i vår närmiljö och mycket mera. Vi använder oss av “Gröna Linjen” som ett led i vårt ”Grön Flagg” arbete där vi sorterar matavfall som sedan blir biogas.

Vår värdegrund

en bra kompis och hur vi samarbetar. Metodiken som vi arbetar utifrån heter ” Drömmen om Det goda” och består av fyra övningsformer: Stillhet, Reflektion, Beröring och Rörelse. Dessa fyra övningsformer grundar sig på forskning och erfarenhet. Forskningen visar att metodiken förebygger psykisk ohälsa och mobbning bland barnen. Den utvecklar förmågan till avslappning och uppmärksam närvaro, underlättar inlärning och förbättrar relationerna mellan barnen. Syftet är att ge barnen en möjlighet att utveckla ett eget förhållningssätt för att hitta lugn och ro. Något som är otroligt viktigt i vår stressade värld. En värld där barnen hela tiden matas med yttre stimuli. Genom denna metod får man verktyg och värdefull erfarenhet som man bär med sig hela livet.

Tyra som digitalt verktyg

Vi använder oss av det digitala verktyget Tyra som plattform för information, kommunikation och dokumentation till vårdnadshavare.

 

Varmt välkomna till oss på Bällstalund!

Kontaktuppgifter

Vill du komma i kontakt med oss på Bällstalunds förskola?

Rektor
Elizabet Hellenberg
Tel: 070-554 43 58

Arbetsplatsledare
Anette Gulding

Skolchef
Ulrika Frisk

Avdelningar
Knoppen 073-966 87 51
Grodden 073-966 87 52
Fröet 073-966 87 53

Ansök till Bällstalunds förskola

Är du intresserad av att söka förskoleplats på Bällstalunds förskola eller någon av TP Förskolors andra förskolor i området? Ansökning till förskolan sker via kommunens hemsida. Tryck på knappen nedan för att läsa mer.