Svampskogens förskola

i Bällstaberg

Svampskogens förskola i Vallentuna är belägen i bostadsområdet Bällstaberg. Vi har en fin gård och nära till Vallentunas härliga skog och natur. Förskolan består av tre avdelningar: Nyckelpigan 1-4 år, Ekorren 1-4 år och Björnen 5 år.

På Svampskogens förskola erbjuder vi en verksamhet som är trygg, rolig och ständigt utmanande för våra barn. Verksamheten är utformad efter barnens intressen och deras nyfikenhet med förskolans läroplan Lpfö18 som grund.

På Svampskogen har vi ett relationellt arbetssätt (ett dialog-baserade förhållningssätt) där alla ska mötas med respekt och att varje människa, stor som liten, ska mötas på exakt det sätt som just det barnet/människan mår bäst av. För att göra detta värdegrundsarbete tydligt och konkret för barnen använder vi ett material som heter SNICK & SNACK / LITEN OCH TRYGG. Det är ett material som bygger på att träna barnets empati, känslor, hur man är en bra kompis, hur vi samarbetar och att vänskap är roligt!

Arbete mot psykisk ohälsa och mobbing

Under höstterminen 2017 har vi utvecklat vårt värdegrundsarbete genom att börja arbeta hälso- och fredsinriktat med något som heter ” Drömmen om det goda” som består av fyra övningsformer: Stillhet, Reflektion, Beröring och Rörelse. Dessa fyra övningsformer grundar sig på forskning och erfarenhet. Forskningen visar att metodiken förebygger psykisk ohälsa och mobbning bland barnen. Den utvecklar förmågan till avslappning och uppmärksam närvaro, underlättar inlärning och förbättrar relationerna mellan barnen. Syftet är att ge barnen en möjlighet att utveckla ett eget förhållningssätt för att hitta lugn och ro. Något som är otroligt viktigt i vår stressade värld. En värld där barnen hela tiden matas med yttre stimuli. Genom denna metod får man verktyg och värdefull erfarenhet som man bär med sig hela livet.

Förskola i Vallentuna mot ett hållbart miljöarbete

Tillsammans med barnen har vi ett pågående miljöarbete på förskolan i Vallentuna där vi arbetar mot hållbar utveckling. Vi har fått utmärkelsen Grön Flagg som är ett verktyg och en certifiering från Håll Sverige Rent. Vi använder oss av “Gröna Linjen” som ett led i vårt arbete med ”Grön Flagg” där vi sorterar matavfall som sedan blir till biogas.

Tyra som digitalt verktyg

Vi dokumenterar barnens lärande via det digitala dokumentationsverktyget Tyra. Genom dokumentation och våra grön-flaggråd som vi har tillsammans med barnen får vi möjlighet till att upptäcka, se och synliggöra barnets tankar och lärande. Tyra används även som en plattform för information, kommunikation och dokumentation till vårdnadshavare

Välkomna in till Svampskogens förskola i Vallentuna för att få veta mer!

Kontaktuppgifter

Vill du komma i kontakt med oss på Svampskogens förskola?

Rektor
Elizabet Hellenberg
Tel: 070-554 43 58

Arbetsplatsansvarig
Jenny Lanneros

Skolchef
Ulrika Frisk

Avdelningar
Nyckelpigan 073-966 87 56
Ekorren 073-966 87 55
Björnen 073-966 87 54

Ansök till Svampskogens förskola

Är du intresserad av att söka förskoleplats på Svampskogens förskola eller någon av TP Förskolors andra förskolor i området? Ansökning till förskolan sker via kommunens hemsida. Tryck på knappen nedan för att läsa mer.