förskola täby

Ängsholmens förskola

Ängsholmens Förskola är en liten förskola, belägen i ett grupphusområde i södra Gribbylund. Förskolan är omgiven av lugn, naturskön miljö med ängar och närhet till Rönningesjön samt skogsområden. Våra barn är i äldrarna 1-5 år. Agenthjältarna heter vår 5-årsgrupp. En dag i veckan har de lek och rörelse i judohallen som ligger i Gribby centrum.
Maten som serveras på förskolan är varierad, vällagad och ekologisk. Den tillagas av Gribby förskolas kock.

För oss är det viktigt att alla känner sig trygga och bli sedda varje dag. Ömhet och bekräftelse är något vi lägger stor vikt vid.

Vi vill att tiden på förskolan ska bli en händelsefylld och minnesrik tid. Hos oss gör vi plats för mycket lek, skratt, lärande och forskande! Det bästa vi vet är att få stoppa ned massor av roliga upplevelser, minnen och olika kunskaper i barnens “ryggsäck” som de kan bära med sig i livet. Vi har ett utforskande arbetssätt där vi startar projekt utifrån barnens nyfikenhet och intressen. Vi pedagoger fångar upp detta och vi utvecklar projekten vidare med barnen.

Vår grundverksamhet planeras efter förskolans läroplan Lpfö98/10 samt efter TP förskolors koncept:

  • Språkutveckling utifrån Bornholmsmodellen
  • Praktisk matematik utifrån materialet “Räkna med TP”
  • Relationskompetens/förhållningssätt utifrån Jesper Juuls ” Det kompetenta barnet”
  • Taktil barnmassage som erbjuds barnen av de pedagoger som är utbildade i taktil barnmassage

De äldre barnen har skogsmulleverksamhet varje vecka under en period varje termin. Pedagogerna är utbildade skogsmulleledare via Friluftsfrämjandet.
Tillsammans med skogsmulle får barnen upptäcka, uppleva, leka och lära med alla sinnen och med hela kroppen! Via skogsmulle får barnen möjlighet att utveckla en förståelse för vikten att vara aktsamma om vår natur och allt som lever i den.

Vi har erövrat Grön Flagg-certifikat för vårt miljöarbete mot en hållbar utveckling.

För att synliggöra barnens lärande använder vi oss av pedagogisk dokumentation.

Förskolechef: Janina Beckman
Arbetsplatsledare: Ulrika Nordin
Områdeschef: Ewa Ludvigsson

Öppettider: 07.00-17.30
Adress: Sveavägen 17, 187 62 Täby
Tel: 08-756 37 67