Näsbygårds förskola

i Näsbypark

Näsbygårds förskola är en del av TP Förskolor AB som är belägen i södra Näsbypark. Vi har en stor, fin gård och gångavstånd till slott, skog och hav. Förskolan består av fem avdelningar varav två för de yngre barnen och tre för de äldre barnen. På Näsbygårds förskola erbjuder vi en utbildning som är trygg, rolig och utmanande för barnen.

Vår ambition är att alla barn ska få tillgång till rika rum för lek, lärande, hälsa och samspel. Vi vill att alla, såväl stora som små ska känna sig värdefulla och känna sig behövda. Barns delaktighet och inflytande är viktiga ledord i vårt dagliga arbete, liksom alla barns rätt att få vara sig själva. Vi tror att barn lär i meningsfulla sammanhang tillsammans med andra människor, miljöer och material. Därför ser vi våra miljöer som en viktig resurs; något som lever och ständigt är i rörelse. Leken har en central plats i vår utbildning eftersom vi ser den som grunden till all utveckling och lärande.

Våra arbetslag består av engagerade förskollärare och barnskötare som tillsammans med barnen driver arbetet framåt.

Hållbar utveckling genomsyrar vår utbildning och vi vill ge våra barn en positiv framtidstro. Vi har ett pågående miljöarbete tillsammans med barnen där vi arbetar mot en hållbar framtid inom de tre dimensionerna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Tyra som digitalt verktyg

Vi dokumenterar barns lärande via det digitala dokumentationsverktyget Tyra som ger möjlighet till att upptäcka, se och synliggöra barnets tankar och lärande. Tyra används även som en plattform för information, kommunikation och dokumentation till vårdnadshavare.

Vår utbildning

Utbildningen är utformad efter förskolans läroplan Lpfö 18 och FN:s Barnkonvention samt efter TP förskolors koncept:

  • Språkutveckling utifrån materialet ”Språka med TP”
  • Praktisk matematik utifrån materialet “Räkna med TP”
  • Relationskompetens/förhållningssätt bland annat utifrån Jesper Juuls ” Det kompetenta barnet

Maten på vår förskola

På vår förskola serveras hemlagad och näringsrik mat från eget kök av vår kock.

 

Vill ni komma på besök hos oss? Ring 08-758 34 52 så bokar vi en tid för er.

 

Kontaktuppgifter

Vill du komma i kontakt med oss på Näsbygårds förskola?

Ansök till Näsbygårds förskola

Är du intresserad av att söka förskoleplats på Näsbygårds förskola eller någon av TP Förskolors andra förskolor i området? Ansökning till förskolan sker via kommunens hemsida. Tryck på knappen nedan för att läsa mer.