Holmgårdens förskola

i Täby Kyrkby

Holmgårdens förskola, som är en del av TP Förskolor AB, är en förskola som ligger vid Skolhagenskolan vid Täby Kyrkby station. Inomhus är det stora ljusa lokaler, anpassade till förskola och utomhus har vi en stor fin gård med möjlighet till många olika aktiviteter. Vi har nära till skogen. Vi har bibliotek bara runt knuten där vi både lånar böcker och utnyttjar deras kulturutbud.

Förskolan har fyra avdelningar, två avdelningar bedriver traditionell svensk förskolepedagogik och två avdelningar arbetar efter Maria Montessoris pedagogik.

Tyra som digitalt verktyg

Som komplement till utbildningen använder vi oss av det digitala verktyget Tyra där vi bland annat dokumenterar barnens lärande. Det är samtidigt en kommunikationskanal mellan förskola och hem. Genom Tyra får vårdnadshavarna en inblick i förskolans utbildning och kan samtala med barnet hemma om det som har hänt på förskolan.

Vårt arbetssätt

I vårt arbete lägger vi stor vikt vid att fånga barnens nyfikenhet, främja kamratskap och betona respekt för varandra. Genom olika koncept behandlar vi värdegrundsfrågor och implementerar hela likabehandlingsplanen, som inkluderar respekt för olikheter, att vi värnar om vår miljö, natur och om varandra.

Holmgårdens förskola utgår från TP:s värdeord LEK (lekfullhet, engagemang, kunskap). Leken är central i vår verksamhet där barnets bästa står i fokus. Vi vill att alla barn ska få ta del av en utbildning som är utformad utefter deras individuella förmågor där deras tankar, funderingar och önskningar ses som stora tillgångar. Vi vill att förskolan ska vara en trygg mötesplats där barnen får förundras, prova, våga misslyckas – och prova igen.

Maten på vår förskola

Förskolan har ett eget tillagningskök och en egen kock, Misel, som lagar god och näringsrik mat till barn och pedagoger. Kocken levererar även mat till en annan förskola inom företaget.

 

Välkomna till oss på Holmgården.

Kontaktuppgifter

Vill du komma i kontakt med oss på Holmgårdens förskola?

Ansök till Holmgårdens förskola

Är du intresserad av att söka förskoleplats på Holmgårdens förskola eller någon av TP Förskolors andra förskolor i området? Ansökning till förskolan sker via kommunens hemsida. Tryck på knappen nedan för att läsa mer.