Odens förskola

i Täby Kyrkby

Odens förskola, som är en del av TP Förskolor AB, ligger i norra delen av Täby Kyrkby i ett villaområde med skogen inpå knutarna. Vi har en stor gård med flera olika lekmiljöer som är anpassade för att ge barnen undervisningstillfällen och stimulerande lek utomhus.

På Oden har vi fyra avdelningar – Regnbågen med barn i åldrarna 1–2 år, Stjärnan 2–3 år, Månen och Solen 3–5 år. Vi har eget kök med en kock, Malin, som lagar all vår mat och serverar ekologisk mjölk och yoghurt. En stor del av våra grönsaker och frukter är ekologiska.

Våra lärmiljöer och pedagoger

Som pedagoger på Odens förskola strävar vi efter att vara medforskande inspiratörer samtidigt som vi skapar utmaningar för barnen. Våra lärmiljöer är utformade för att stimulera lek och lärande. Vi använder pedagogisk dokumentation för att synliggöra just barnens lärande.

Tyra som digitalt verktyg

Som dokumentations-och kommunikationsverktyg använder vi oss av appen TYRA. Genom TYRA sker även en stor del av kommunikationen med vårdnadshavare genom exempelvis månadsbrev och daglig information. Vi vill etablera och upprätthålla en öppen och positiv kommunikation med vårdnadshavare och som ett sätt att öka deras delaktighet och inflytande hålls varje termin ett samrådsmöte med valda representanter samt pedagoger och rektor.

Vårt arbetssätt

I vårt arbete lägger vi stor vikt vid att fånga barnens nyfikenhet, främja kamratskap och betona respekt för varandra. Genom olika koncept behandlar vi värdegrundsfrågor och implementerar hela likabehandlingsplanen, som inkluderar respekt för olikheter, att vi värnar om vår miljö, natur och om varandra. 

Odens förskola utgår från TP:s värdeord LEK (lekfullhet, engagemang, kunskap). Leken är central i vår verksamhet där barnets bästa står i fokus. Vi vill att alla barn ska få ta del av en utbildning som är utformad utefter deras individuella förmågor där deras tankar, funderingar och önskningar ses som stora tillgångar. Vi vill att Oden ska vara en trygg mötesplats där barnen får förundras, prova, våga misslyckas – och prova igen.

 

Välkommen till oss på Oden!

Kontaktuppgifter

Vill du komma i kontakt med oss på Odens förskola?

Rektor
Ann-Sofie Jarl
Tel: 073-966 88 02

Arbetsplatsledare
Sofia Wallin (avd. Solen)
Linda Wååk (avd. Regnbågen).

Skolchef
Ulrika Frisk

Köket
Tel: 073-966 87 43

Avdelningar
Stjärnan: 073-966 87 37
Regnbågen: 073-966 87 38
Solen: 073-966 87 39
Månen: 073-966 87 40

Ansök till Odens förskola

Är du intresserad av att söka förskoleplats på Odens förskola eller någon av TP Förskolors andra förskolor i området? Ansökning till förskolan sker via kommunens hemsida. Tryck på knappen nedan för att läsa mer.