109ans förskola

i Södermalm

109ans förskola är en del av TP Förskolor AB. Den ligger belägen på Södermalm, Åsögatan 109. 109ans förskola som ligger vid en lummig innergård precis i korsningen Götgatan/Åsögatan, där barnen erbjuds utevistelse på gården, i naturen och närområdets alla parker.

På avdelningarna Skorpan och Smulan hittar du trygga och nyfikna barn, samt en engagerad personal där många jobbat tillsammans länge. Vi är ofta ute på utflykter i de olika parkerna runt om Södermalm. När vi inte är på utflykt spenderar vi tiden på vår härliga gård eller är inne i arbetsrummen, där vi tillsammans prövar nya och spännande aktiviteter.

109an är en förskola med 2 hemvister. Vi får vår goda lunch från en cateringfirma och vi har daglig städning av våra lokaler.

Här hos oss på 109an möts ni av arbetslag som trivs tillsammans och som hela tiden arbetar systematiskt för att utveckla utbildningen. Vi lägger stor vikt vid det personliga mötet och arbetar aktivt med förhållningssättet hos både barn och vuxna. Som ett stöd i arbetet kring värdegrund och förhållningssätt arbetar vi aktivt kring relationskompetens och empatiskt ledarskap.

Pedagogik

Vi utgår från förskolans läroplan Lpfö 18 och arbetar bland annat med:

Språk – kommunikation och språklig medvetenhet är en grundförutsättning för barnens livslånga lärande. Vi erbjuder en miljö som innehåller skrift, bild och symboler för att ge barnen förutsättningar för att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och främja möjligheter till barnens läs- och skrivutveckling.

Matematik – I den dagliga pedagogiska undervisningen stimulerar pedagogerna barnens matematiska tänkande bland annat genom att uppskatta antal, jämföra, beskriva, räkna ut hur man delar upp saker, mäter, väger m.m.

Lek – Leken har en stor betydelse på vår förskola då det är barnens verktyg att uppleva, bearbeta och förstå sin omvärld. Vi erbjuder en tillåtande miljö efter barnens intressen och behov. Leken stimulerar barnens fantasi, inlevelseförmåga, motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning.

Miljö – Den omgivande naturen och närområdet används för att observera, iaktta och öka förståelsen för samspelet mellan människa och miljö samt vikten av hållbar utveckling, utifrån barnens intressen och erfarenheter. Hållbar utveckling utifrån social, ekonomisk och ekologisk aspekt är prioriterat målområde för hela TP förskolor.

Välkommen till oss på 109:an!

Kontaktuppgifter

Vill du komma i kontakt med oss på 109ans förskola?

Rektor
Cecilia Kvarnryd
Telefon: 070-148 93 78

Skolchef
Solveig Kasperi

Telefon Skorpan
072-301 17 95

Telefon Smulan:
073-428 27 30

Ansök till 109ans förskola

Är du intresserad av att söka förskoleplats på 109ans förskola eller någon av TP Förskolors andra förskolor i området? Ansökning till förskolan sker via kommunens hemsida. Tryck på knappen nedan för att läsa mer.