Högbergsgatans förskola (Freja)

i Södermalm

Högbergsgatans förskola är en del av TP Förskolor AB. Den ligger belägen på Södermalm, Högbergsgatan 31C.

Högbergsgatans förskola ”Freja” som ligger precis runt hörnan vid Götgatsbacken, Från en vacker våning med högt i tak, fina kakelugnar och utsikt över Medborgarplatsen stimuleras barnen genom aktiviteter inomhus och på vår lugna, men äventyrslystna gård. Här får barnen tillgång till både stadens puls och vår fina innegårds lugna atmosfär. Vi kan därför blanda dagarna med härliga utflykter med lugna dagar på våran innegård.

Högbergsgatan är en förskola med en hemvist. Öppettiderna styrs utifrån vårdnadshavarnas behov med ramtiden 6.30-18.30, enligt Stockholms stads regler. För närvarande är vårdnadshavarnas behov och våra öppettider 7.30-17.00. Vi får vår goda mat från en cateringfirma och vi har daglig städning av våra lokaler.

Här hos oss på Högbergsgatan möts ni av ett arbetslag som trivs tillsammans och som hela tiden arbetar systematiskt för att utveckla utbildningen. Vi lägger stor vikt vid det personliga mötet och arbetar aktivt med förhållningssättet hos både barn och vuxna. Som ett stöd i arbetet kring värdegrund och förhållningssätt arbetar vi aktivt kring relationskompetens och empatiskt ledarskap.

Pedagogiken på Freja

Vi utgår från förskolans läroplan Lpfö 18 och arbetar bland annat med:

Språk – kommunikation och språklig medvetenhet är en grundförutsättning för barnens livslånga lärande. Vi erbjuder en miljö som innehåller skrift, bild och symboler för att ge barnen förutsättningar för att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och främja möjligheter till barnens läs- och skrivutveckling.

Matematik – I den dagliga pedagogiska undervisningen stimulerar pedagogerna barnens matematiska tänkande bland annat genom att uppskatta antal, jämföra, beskriva, räkna ut hur man delar upp saker, mäter, väger m.m.

Lek – Leken har en stor betydelse på vår förskola då det är barnens verktyg att uppleva, bearbeta och förstå sin omvärld. Vi erbjuder en tillåtande miljö efter barnens intressen och behov. Leken stimulerar barnens fantasi, inlevelseförmåga, motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning.

Miljö – Den omgivande naturen och närområdet används för att observera, iaktta och öka förståelsen för samspelet mellan människa och miljö samt vikten av hållbar utveckling, utifrån barnens intressen och erfarenheter. Hållbar utveckling utifrån social, ekonomisk och ekologisk aspekt är prioriterat målområde för hela TP förskolor.

Välkommen till oss på Högbergsgatan, Freja förskola!

Kontaktuppgifter

Vill du komma i kontakt med oss på Högbergsgatans förskola (Freja)?

Ansök till Högbergsgatans förskola (Freja)

Är du intresserad av att söka förskoleplats på Högbergsgatans förskola (Freja) eller någon av TP Förskolors andra förskolor i området? Ansökning till förskolan sker via kommunens hemsida. Tryck på knappen nedan för att läsa mer.