84ans förskola

i Södermalm

84ans förskola är en del av TP Förskolor AB. Den ligger belägen på Södermalm, Åsögatan 84. 84an ligger i kvarteret Linjalen precis vid Rosenlundsparken, där barnen erbjuds utevistelse i naturen och närområdets alla parker.

84an är en förskola med en hemvist. Vi får vår goda mat från cateringbolag och vi har daglig städning av våra lokaler.

Här hos oss på 84an möts ni av ett arbetslag som trivs tillsammans och som hela tiden arbetar systematiskt för att utveckla utbildningen. Vi lägger stor vikt vid det personliga mötet och arbetar aktivt med förhållningssättet hos både barn och vuxna. Som ett stöd i arbetet kring värdegrund och förhållningssätt arbetar vi aktivt kring relationskompetens och empatiskt ledarskap.

Barnen på förskolan träffar ofta sina kompisar från andra förskolor i vår verksamhet och leker utomhus så mycket som vädret tillåter. Varje vecka gillar vi något nytt. Hos oss arbetar vi med ett nytt tema varje vecka som utgår från barnens intresse som går under namnet ”Veckans gillare”. Men vi gillar alltid att vara ute och att pröva på nya aktiviteter.

Vår pedagogik

Vi utgår från förskolans läroplan Lpfö 18 och arbetar bland annat med:

Språk – kommunikation och språklig medvetenhet är en grundförutsättning för barnens livslånga lärande. Vi erbjuder en miljö som innehåller skrift, bild och symboler för att ge barnen förutsättningar för att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och främja möjligheter till barnens läs- och skrivutveckling.

Matematik – I den dagliga pedagogiska undervisningen stimulerar pedagogerna barnens matematiska tänkande bland annat genom att uppskatta antal, jämföra, beskriva, räkna ut hur man delar upp saker, mäter, väger m.m.

Lek – Leken har en stor betydelse på vår förskola då det är barnens verktyg att uppleva, bearbeta och förstå sin omvärld. Vi erbjuder en tillåtande miljö efter barnens intressen och behov. Leken stimulerar barnens fantasi, inlevelseförmåga, motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning.

Miljö – Den omgivande naturen och närområdet används för att observera, iaktta och öka förståelsen för samspelet mellan människa och miljö samt vikten av hållbar utveckling, utifrån barnens intressen och erfarenheter. Hållbar utveckling utifrån social, ekonomisk och ekologisk aspekt är prioriterat målområde för hela TP förskolor.

Välkommen till oss på 84an!

Kontaktuppgifter

Vill du komma i kontakt med oss på 84ans förskola?

Ansök till 84ans förskola

Är du intresserad av att söka förskoleplats på 84ans förskola eller någon av TP Förskolors andra förskolor i området? Ansökning till förskolan sker via kommunens hemsida. Tryck på knappen nedan för att läsa mer.