Ängholmens förskola

i Gribbylund

Ängsholmens förskola är en liten förskola, belägen i ett grupphusområde i södra Gribbylund. Förskolan är omgiven av en lugn, naturskön miljö med nyetablerad lekpark, ängar och närhet till sjö samt skogsområden. Vi har en avdelning där barnen är i åldrarna 1-5 år.

Våra engagerade pedagoger är utbildade förskollärare och barnskötare med lång erfarenhet och kompetens. Vår grundutbildning planeras efter förskolans läroplan Lpfö18, Barnkonventionen samt TP förskolors koncept:

  • Språkutveckling och kommunikativ förmåga utifrån materialet ”Språka med TP”
  • Praktisk matematik utifrån materialet “Räkna med TP”
  • Hållbar förskola: Relationskompetens/förhållningssätt utifrån Jesper Juuls ” Det kompetenta barnet”, Miljö, Förståelse för naturvetenskapligt tänkande, Grön Flagg, Yoga samt Kemikaliefri förskola.

Vi har erövrat Grön-Flagg certifikat för vårt miljöarbete mot en hållbar framtid.

Förskolans värdegrund löper som en röd tråd genom hela vår utbildning och är väl förankrad hos barn och pedagoger. Utbildningen speglas utifrån ett samhällsperspektiv där vi värnar om varandra och miljön omkring oss. Vi erbjuder inspirerande och utmanande lärmiljöer som speglar läroplanen och de projekt som pågår. Miljöerna lockar till lek, utveckling och lärande.

Vi vill att tiden på förskolan ska bli en händelsefylld och minnesrik tid. Hos oss gör vi plats för mycket lek, skratt och lärande.  Vi har ett utforskande arbetssätt där vi startar projekt utifrån barnens nyfikenhet och intressen. Pedagogerna fångar upp och utvecklar projekten vidare tillsammans med barnen. Med ett stort fokus på undervisning tar vi till vara på dagens alla stunder till lärande och utveckling.

De äldre barnen går på skogsmulleutbildning i naturen varje vecka under en period varje termin. Via skogsmulle får barnen möjlighet att utveckla en förståelse för vikten att vara aktsamma om vår natur och allt som lever i den. I naturen får barnen upptäcka, uppleva, leka och lära med alla sina sinnen och med hela kroppen! Pedagogerna är utbildade skogsmulleledare via Friluftsfrämjandet.

Användning av digitala verktyg

Vi använder oss av digitala verktyg i undervisningen. Ipads med lärande och utforskande appar, digitala mikroskopägg, programmeringsrobot och projektor är några av de verktyg som barnen får bekanta sig med.

För att utmana och synliggöra barnens lärande använder vi oss av pedagogisk dokumentation som ligger till grund för det projekterande arbetssättet.

Vi använder oss av det digitala verktyget Tyra som plattform för information, kommunikation och dokumentation till vårdnadshavare.

Maten vi serverar

Maten som serveras på förskolan är varierad, vällagad och ekologisk. Den tillagas av närbelägna Gribby förskolas kock.

 

Ring gärna förskolan om du vill boka ett besök.

Välkommen till oss på Ängsholmen förskola!

Kontaktuppgifter

Vill du komma i kontakt med oss på Ängholmens förskola?

Ansök till Ängholmens förskola

Är du intresserad av att söka förskoleplats på Ängholmens förskola eller någon av TP Förskolors andra förskolor i området? Ansökning till förskolan sker via kommunens hemsida. Tryck på knappen nedan för att läsa mer.