Ekorrens förskola

i Täby Centrum

Ekorrens förskola är en del av TP Förskolor AB. Ekorren är beläget norr om Täby Centrum, mitt emot Ensta Krog. Vår gård är en naturlig och rymlig skogstomt med flera olika lekmiljöer som är anpassade att ge barnen en stimulerande utelek. Förskolan består av 6 avdelningar: Grodan och Ugglan med barn 1-2 år. Giraffen, Björnen och Bläckfisken med barn 3-4 år. Lejon med barn som är 5-6 år.

Maten på vår förskola

Vi har eget kök och egna kockar. Vi använder oss av den digitala plattformen Tyra för att där kunna informera samt tydliggöra utbildningen och undervisningen på förskolan gentemot barn, vårdnadshavare och pedagoger.

Våra hörnstenar

Lek och språk är viktiga hörnstenar för oss på Ekorren. För att på ett mångsidigt och medvetet sätt stimulera barnens språkutveckling använder vi oss av tex. aktiv högläsning, ett eget bibliotek samt är anslutna till appen Polyglutt som är ett nätbaserat bibliotek med över 1500 böcker på ca 50 olika språk. Lek är barnens verktyg att uppleva, bearbeta och förstå sin omvärld. Därför betonar vi lekens betydelse.

I en stimulerande miljö, som ständigt är i förändring, ges barnen möjlighet utifrån var och ens förmåga att utveckla alla sina sinnen.

Kontaktuppgifter

Vill du komma i kontakt med oss på Ekorrens förskola?

Rektor
Solveig Kasperi

Arbetsplatsledare
Helena Bjurman

Avdelningar
Lejon: 073-966 87 11
Björnen: 073-966 87 12
Giraffen: 073-966 87 13
Ugglan: 073-966 87 14
Grodan: 073-966 87 15
Bläckfisken: 073-966 87 16

Köket
073-966 87 69

Ansök till Ekorrens förskola

Är du intresserad av att söka förskoleplats på Ekorrens förskola eller någon av TP Förskolors andra förskolor i området? Ansökning till förskolan sker via kommunens hemsida. Tryck på knappen nedan för att läsa mer.