Hägernäs förskola

i Hägernäs

Hägernäs förskola är en del av TP Förskolor AB. Den ligger belägen i norra Hägernäs i i direkt anslutning till Hägernäs friskola. Vi har nära till skogen, lekparker, Rönninge by och Hägernäs strand. Förskolan består av två hemvister; Sparven för de yngre barnen 1 – 3 år och Svalan med de äldre 3 – 5 år.

Som pedagoger på Hägernäs förskola vill vi vara medforskare och inspiratörer samt ge barnen utmaningar. Vår miljö på förskolan ska utmana och stimulera till lek och lärande, då lek är barnens verktyg att uppleva, bearbeta och förstå sin omvärld. Därav betonar vi lekens betydelse i en stimulerande miljö, som ständigt är i förändring, där ges barnen möjlighet utifrån var och ens förmåga att utveckla alla sina sinnen.

Maten på vår förskola

Vi serverar vår näringsrika lunch ca klockan 11.00 från Sandborgen Catering. Mellanmål serveras ca 14.00 samt frukt ca 16:00.

Välkommen till oss på Hägernäs!

Kontaktuppgifter

Vill du komma i kontakt med oss på Hägernäs förskola?

Arbetsplatsledare
Veronica

Rektor
Sandra Karlsson

Skolchef
Ulrika Frisk

Ansök till Hägernäs förskola

Är du intresserad av att söka förskoleplats på Hägernäs förskola eller någon av TP Förskolors andra förskolor i området? Ansökning till förskolan sker via kommunens hemsida. Tryck på knappen nedan för att läsa mer.