Hästängens förskola

i Viggbyholm

Hästängens förskola är en del av TP Förskolor AB. Den ligger belägen i ett lugnt villaområde i Viggbyholm. Vi har en stor varierad gård med både ett naturligt skogsparti och pedagogiskt utformade miljöer. De varierande miljöerna bjuder in till många olika möjligheter för lek och lärande utomhus. Barnen är medutvecklare av våra miljöer både inne och ute där deras intresse och kreativitet står i fokus.

Maten på vår förskola

På vår förskola äter vi en stadig och innehållsrik frukost på avdelningarna ca klockan 8.30 och lunch vid 12.30. Vi har eget kök med en kock som lagar vår mat. Vi serverar ekologisk mjölk och smör, och en stor del av vårt utbud av frukt och grönsaker är ekologiska vilket är en del av vårt arbete inom hållbar utveckling.

Verksamhet anpassad efter barnens behov

Hästängen förskola anpassar verksamhetsstrukturen efter de barn som går på förskolan vilket gör att vi har i dagsläget två block på förskolan. Ett yngre och ett äldre block som är anpassade miljömässigt för att möta de olika barnens behov och förändras i takt med barngruppens förändrande kunnande och nyfikenhet.

Yngre barns blocket heter Blåklockan och har barn i åldern 1–2 år. Blåklockans fokus ligger på trygghet och väcka nyfikenheten att lära och utvecklas hos barnen. Med hjälp av babblarna utforskar de förskolans ämnesområden i mindre grupper. De testar och utforskar olika material, verktyg och tekniker för att stärka barnens tillit till den egna förmågan, utveckla nya förmågor och fylla på med erfarenheter. Under samlingarna är det ofta fokus på sång och dans men ofta är det barnens egna erfarenheter och nyfikenhet som ligger till grund för det som samlingarna handlar om.

Äldre barns blocket heter Diamanten och har barn i åldern 3–6 år. Diamantens fokus är att ta vid och följa barnens nyfikenhet, fördjupa den och göra barnen redo inför den kommande skolstarten. Med hjälp av ”busiga kompisarna och förskoleskuggan” får barnen utmaningar knutna till temat som är baserat på barnens gemensamma intressen och nyfikenhet. I små grupper jobbar barnen med olika uppgifter i temat kopplat till våra fem ämnes områden. De äldre barnen på avdelningen har på eftermiddagen en lugn stund då barnen utifrån litteratur eller program jobbar med språk främst genom bokstäver, matematik, naturkunskap och teknik.

Vår värdegrund

Utifrån likabehandlingsplanen arbetar vi med olika värdegrundsfrågor för att utveckla barnens respekt för sig själva, varandra och andra. För att skapa en interkulturell mötesplats där begreppen öppenhet, nyfikenhet och acceptans står i förgrunden. Värdegrundsarbetet syftar även till att stärka barnens förståelse och respekt för miljön från en planetär till en närmiljönivå.

Lekfullt lärande är vår syn på leken och lärandet. Leken är lärande då lek är barnens verktyg att uppleva, bearbeta, utvecklas och förstå sin omvärld. Därför betonar vi lekens betydelse i en stimulerande miljö, som ständigt är i förändring, där ges barnen möjlighet utifrån var och ens förmåga att utvecklas. Utbildningen eller lärandet är lustfyllt och inbjudande så att barnen aktivt väljer att delta i de olika utmaningar och aktiviteter som pedagogerna erbjuder.

Digitalisering är ett nyare ämnesområde i läroplanen vars syfte är att rusta barnen till att möta den mer digitaliserade skolan och även senare värld. Med olika tekniska produkter utvecklar vi barnens tekniska kompetens i samklang med andra ämnesområden.

Några exempel från de olika områden:

  • Språk genom att läsa digitala böcker med projektor där barnen aktivt kan delta och utforska litteraturen djupare.
  • Matematik genom att programmera robotar.
  • Naturkunskap genom att djupare undersöka fenomen som är svåra att fånga eller undersöka olika miljöer som är svårtillgängliga.
  • Motorik genom att härma danser eller följa färdiga rörelseprogram.
  • Skapande genom att visa olika bilder eller filmer för att inspirera barnen.

Välkommen till oss på Hästängen!

Kontaktuppgifter

Vill du komma i kontakt med oss på Hästängens förskola?

Ansök till Hästängens förskola

Är du intresserad av att söka förskoleplats på Hästängens förskola eller någon av TP Förskolors andra förskolor i området? Ansökning till förskolan sker via kommunens hemsida. Tryck på knappen nedan för att läsa mer.