Hyttens förskola

i Viggbyholm

Hyttens förskola är en del av TP Förskolor AB. Den ligger belägen centralt i norra Viggbyholm. Vi har en stor varierad gård med både ett naturligt skogsparti och pedagogiskt utformade miljöer. Vår gård är inbjudande och det finns både fruktträd och buskar. De varierande miljöerna bjuder in till många olika möjligheter för lek och lärande utomhus.

Vi har eget kök med en kock som lagar vår goda mat. Vi serverar ekologisk mjölk, och en stor del av vårt utbud av frukt och grönsaker är ekologiskt.

Förskolan är uppdelad i två block, Storken och Viggen för våra yngsta barn 1–3 år och Svanen för våra äldre barn 2,5–5 år.

Värdegrundsarbete och pedagogik

Vi använder pedagogisk dokumentation för att tydliggöra barnens lärande. I vårt arbete lägger vi stor vikt att fånga barnens nyfikenhet och betonar kamratskap samt respekt för varandra. Utifrån likabehandlingsplanen arbetar vi med olika värdegrundsfrågor för att utveckla barnens respekt för sig själva, varandra och andra. För att skapa en interkulturell mötesplats där begreppen öppenhet, nyfikenhet och acceptans står i förgrunden. Värdegrundsarbetet syftar även till att stärka barnens förståelse och respekt för miljön från en planetär till en närmiljönivå.

Leken i fokus för att främja utveckling

Lek är barnens verktyg att uppleva, bearbeta och förstå sin omvärld. Därför betonar vi lekens betydelse i en stimulerande miljö, som ständigt är i förändring, barnen ges möjlighet utifrån var och ens förmåga att utveckla alla sina sinnen.

Som pedagoger vill vi vara medforskare och inspiratörer samt ge barnen utmaningar. Vår miljö på förskolan ska utmana och stimulera till lek och lärande och är i ständig förändring efter barnens intresse. Våra pedagoger är utbildade förskollärare och barnskötare med stort engagemang och driv.

Digitala hjälpmedel på förskolan

För att på ett mångsidigt och medvetet sätt stimulera barnens språkutveckling använder vi oss av tex. aktiv högläsning, vi har ett eget bibliotek samt är anslutna till appen Ugglo som är ett nätbaserat bibliotek med över 1500 böcker på ca 50 olika språk.

Välkommen till oss på Hytten!

Kontaktuppgifter

Vill du komma i kontakt med oss på Hyttens förskola?

Rektor
Marie Wahrenstedt

Arbetsplatsledare
Helena Sundén och Anna Persson

Skolchef
Ann-Katrin Tunbrå

Ansök till Hyttens förskola

Är du intresserad av att söka förskoleplats på Hyttens förskola eller någon av TP Förskolors andra förskolor i området? Ansökning till förskolan sker via kommunens hemsida. Tryck på knappen nedan för att läsa mer.