Näsbyhöjdens förskola

i Näsbypark

Näsbyhöjdens förskola är en del av TP Förskolor AB och ligger centralt belägen i Näsby Park nära centrum med skog, lekparker och ängar runt knuten. Dessa utnyttjar vi regelbundet genom olika utflykter och aktiviteter. Förskolan består av tre avdelningar, Nallen 1–2 år Fjärilen 2–4 år samt Ugglan 3–5 År.

Vi öppnar och stänger utomhus varje dag. Små barn sover i sina egna vagnar före lunch. Vi serverar frukost klockan 09.00 samt lunch 12.45. Vi får lagad mat av kock från en annan av TP:s förskolor varje dag.

Inriktning

På Näsbyhöjdens förskola finns barn och pedagoger från många olika kulturer, mångfalden ses som en tillgång. Ambitionen är att förskolan ska vara en social och kulturell mötesplats där alla kan känna sig välkomna. Grunden i utbildningen utgår från ett relationistiskt förhållningssätt som möjliggör ett respektfullt bemötande mellan barn, pedagoger och vårdnadshavare

Arbetssätt

På Näsbyhöjdens förskola undervisar vi i projektform där utbildningen styrs utifrån barnens intressen och behov, det ger möjlighet till fördjupning i olika ämnen samt följa barnens tankar och funderingar. Miljöer och material byggs upp runt pågående projekt med utgångspunkt från Läroplan för förskolan. Det är viktigt att alla barn känner sig trygga och blir sedda varje dag.

Grunden i vår undervisning är att ge barnen möjlighet att träna på att respektera och visa förståelse för varandra samt se varandras olikheter som en tillgång i lek och samspel. Dagen på förskolan ska bestå av en bra balans mellan lek och vila.

Genom naturvetenskap och matematik, aktiv högläsning, genom samtal, reflektion, skapande, sång & musik samt undervisning i skogen skapar vi förutsättningar för en välbalanserad utbildning.
De äldsta barnen åker till skogen en dag i veckan där vi lagar mat tillsammans.

Gården

Vår gård skuggas av många träd som ger oss välbehövlig skugga under sommarhalvåret. Vi tillbringar mycket tid utomhus då vi ser ett värde av att utnyttja utomhusmiljön i olika lärprocesser. Vi dukar upp olika lekstationer på gården varje dag och barnen väljer vad de skall leka med utifrån sina intressen.

Samarbete mellan förskola och hem

Samarbetet mellan hem och förskola är betydelsefullt för att både barn och vårdnadshavare ska känna sig trygga på förskolan. Det erbjuds olika forum där vårdnadshavare kan vara delaktiga; möte för vårdnadshavare, samråd samt olika drop in-aktiviteter. En höjdpunkt under året är FN-festen då vårdnadshavare bjuds in till förskolan och ges möjlighet att bjuda på något från sitt hemland som alla erbjuds att smaka på. Läsåret avslutas med en gemensam sommarfest för alla.

Barnens lärande dokumenteras i appen TYRA som också är vår kommunikationsplattform där vårdnadshavare får en inblick i vår utbildning och kan samtala med barnet hemma om vad som händer på förskolan. Det finns också möjlighet att ladda ned barnens personliga lärlogg.

Varmt välkomna till oss!

Kontaktuppgifter

Vill du komma i kontakt med oss på Näsbyhöjdens förskola?

Rektor
Linda Byskén

Arbetsplatsledare
Maria Brehmer

Skolchef
Acki Tunbrå

Avdelningar
Nallen: 073 – 966 8748
Fjärilen: 073 – 966 50
Ugglan: 073 – 966 8749

 

Ansök till Näsbyhöjdens förskola

Är du intresserad av att söka förskoleplats på Näsbyhöjdens förskola eller någon av TP Förskolors andra förskolor i området? Ansökning till förskolan sker via kommunens hemsida. Tryck på knappen nedan för att läsa mer.