Näsbylundens förskola

i Näsbypark

Näsbylundens förskola är en del av TP Förskolor AB. Den ligger belägen i nyrenoverade lokaler nära Näsbyparks centrum med stor gård och vackra närmiljöer. Förskolan består av fyra avdelningar som kallas för Fjärilen, Trollsländan, Nyckelpigan och Humlan. Fjärilen, Trollsländan och Nyckelpigan har åldersblandade grupper mellan ett och fyra år och Humlan är den avdelning där de äldsta barnen mellan fyra till fem år går sina sista år på förskolan.

Pedagogik

Vi strävar efter att ha hög kvalitet på vår utbildning och detta gör vi genom att se till att vår undervisning upplevs innehållsrik och intressant för barnen. Leken är central hos oss i allt det vi gör för att barnets lärande ska upplevas meningsfull och lustfylld.

Barnen erbjuds olika typer av styrd undervisning varje dag, styrd undervisning som till exempel morgonmöte, uppdukade stationer, organiserade temadagar eller planerade aktiviteter i tvärgrupper. Som komplement till utbildningen använder vi oss av det digitala verktyget Tyra där vi bland annat dokumenterar gruppens och barnets individuella utveckling och lärande. Det är även vår kommunikationskanal mellan förskola och hem. Genom Tyra får vårdnadshavarna en inblick i förskolans utbildning och kan samtala med barnet hemma om det som har hänt på förskolan.

Våra lärmiljöer

Både inomhus och utomhus erbjuder vi barnen tydliga och inspirerande lärmiljöer som är baserade på läroplanen och är likvärdiga över hela huset. Vår strävan är att våra lärmiljöer ska vara tillgängliga, självinstruerande och tilltalande för barnen. Tillgängliga lärmiljöer och material ser vi som en del i vårt arbete med barns delaktighet och inflytande över sin utbildning. Vi ser även till att utnyttja det som finns tillgängligt i vår närmiljö, förskolan omges av flera lekparker, skogar och ängar samt närliggande centrum med bland annat bibliotek.

Samverkan förskola och hem

Samarbetet mellan förskola och hem är betydelsefullt för att barnet ska känna sig tryggt på förskolan. Vi erbjuder olika forum där vårdnadshavare kan vara delaktiga till exempel möte för vårdnadshavare, drop-in där vi visar barnens verksamhet, digitalt Luciafirande, sommarfest och samrådsmöte för vårdnadshavare

Pedagogiska måltider

På Näsbylunden erbjuder vi barnen varierande och näringsrika måltider. Lunchen som serveras får vi via catering från företaget Sandborgens Catering. Mellanmålen planeras och tillagas av oss själva där det alltid eftersträvas variation och tillfredställelse hos barnen.

Praktisk information

Vi är anslutna till Gröna Linjen, vilket innebär att vi sorterar vårt matavfall som hämtas för bearbetning till biogas.

Vår mat levereras från en cateringfirma och vi strävar efter att vara en sockerfri förskola.

Är ni intresserade av vår förskola och den utbildning vi bedriver berättar vi gärna mer vid ett besök. Den sista fredagen varje månad finns möjlighet att boka in besök klockan 9.15. Kontakta arbetsplatsledarna Anne på Trollsländan på 073-966 87 27 eller Fanny på Humlan på 073-966 87 28 eller maila på nasbylunden@tpforskolor.se.

Kontaktuppgifter

Vill du komma i kontakt med oss på Näsbylundens förskola?

Rektor
Linda Byskén 

Skolchef
Acki Tunbrå

Avdelningar
Fjärilen 073-966 8726
Trollsländan 073-966 8727
Humlan 073-966 8728
Nyckelpigan 073-966 8729

Ansök till Näsbylundens förskola

Är du intresserad av att söka förskoleplats på Näsbylundens förskola eller någon av TP Förskolors andra förskolor i området? Ansökning till förskolan sker via kommunens hemsida. Tryck på knappen nedan för att läsa mer.