Norrgårdens förskola

i Gribbylund

Norrgården är en liten förskola med två avdelningar, Stjärnan för de yngre barnen och Regnbågen för de äldre barnen. Förskolan ligger i centrala Gribbylund och vi har nära till lekplatser, skog och friluftsområden. Vår gård är stor och rymlig och den inbjuder till spännande lekar och utmaningar.

Maten på vår förskola

Vi serverar lunch kl.11.00 och mellanmål 14.00. Under förmiddagen och eftermiddagen serveras frukt. Vi får vår lunch från en närliggande förskola med kock som lagar den, Vi serverar ekologisk mjölk och smör. En stor del av vårt utbud av frukt och grönsaker är ekologiska.

Vårt arbetssätt och utbildning

I vårt arbete lägger vi stor vikt vid att fånga barnens nyfikenhet och vi vill väcka förundran hos dom. Vi arbetar med kamratskap och lär oss att visa respekt för varandra. Vi lägger stor vikt vid värdegrundsfrågor och förhållningssätt. Det handlar om hur vi ska vara mot varandra, både barn och vuxna samt att vi ska vara rädda om vår natur och miljö. Lek är barnens verktyg för att uppleva, bearbeta och förstå sin omvärld. Därför betonar vi lekens betydelse i en stimulerande miljö som ständigt är i förändring, Vi skapar förutsättningar för att barnen ska få möjlighet utifrån var och ens förmåga att utveckla alla sina sinnen. Vi ger leken stor plats i vår utbildning.

Vår utbildning planeras efter förskolans läroplan Lpfö-18 samt efter TP förskolors koncept:

  • Språka med TP – Språkutveckling och kommunikativ förmåga. Med stöd av Språka med TP arbetar vi systematiskt och kontinuerligt med att stimulera språkmedvetenheten hos barnen.
  • Räkna med TP – Matematik och logiskt tänkande.
  • Relationskompetens – Vårt förhållningssätt och varje individs eget ansvar i en relation. Vi arbetar med att stärka varje barns självkänsla.

Tyra som digitalt verktyg

Som pedagog vill vi vara medforskare och inspirera och utmana. Vi pedagoger vill tillsammans med vår miljö på förskolan stimulera till lek och lärande. Vi använder pedagogisk dokumentation för att tydliggöra barnens lärande. För att dokumentera vår utbildning och undervisning på förskolan arbetar vi med det digitala dokumentationsverktyget TYRA. TYRA används som plattform för information, kommunikation och dokumentation till vårdnadshavare.

Kontaktuppgifter

Vill du komma i kontakt med oss på Norrgårdens förskola?

Rektor
Anette Rosendahl

Arbetsplatsledare
Lotta Teske

Skolchef
Solveig Kasperi

Avdelningar
Regnbågen 073-966 87 17
Stjärnan 073-966 87 18

Ansök till Norrgårdens förskola

Är du intresserad av att söka förskoleplats på Norrgårdens förskola eller någon av TP Förskolors andra förskolor i området? Ansökning till förskolan sker via kommunens hemsida. Tryck på knappen nedan för att läsa mer.