Sjökadettens förskola

i Näsbypark

Sjökadettens förskola ligger i ett villaområde i Näsbypark och består av två avdelningar. På Styrbord går de äldre barnen och på Babord de yngre barnen.

Vi har öppet mellan 7.00 och 17.30 och tar emot barnen utomhus på morgonen för att sedan gå in och äta frukost. Vi samarbetar mellan avdelningarna, både när barnen träffas ute på gården men även i olika grupper och projekt över avdelningarna samt vid måltider och lek då barnen gärna besöker varandras avdelningar. Målet med detta är att alla barn ska känna sig trygga med varandra och alla pedagoger, att stärka gemenskapen i huset och att barnen kan hjälpas åt och lära av varandra.

Pedagogiken på Sjökadetten

Vår utbildning bygger på förskolans läroplan, Lpfö18, och utifrån detta styrdokument arbetar vi med normer och värden, omsorg, lek och lärande och barnens delaktighet och inflytande. Vårt mål är att våra barn ska erbjudas en utbildning som är trygg, innehållsrik, lärorik, rolig och som gör att de trivs under sin dag hos oss.

Förutom Lpfö18 arbetar vi förebyggande med FN:s Barnkonventionen och varje läsår lägger vi mycket fokus på en plan mot kränkande behandling.Barnens egna tankar och lekar ges stor tid och plats under deras dagar hos oss, då vi ser leken som det absolut viktigaste i barnens utveckling och lärande.

Vi vistas flera gånger om dagen ute på vår gård där vi erbjuder barnen olika aktiviteter och vi gör ofta utflykter i vår närmiljö. Vi har tillgång till skogen, flera lekplatser och grönområden i vårt närområde.

Vi får varje dag lunch från vår ekologiska catering Sandborgen och under dagen serveras barnen frukost och frukt som mellanmål

Vi använder plattformen Tyra som ger vårdnadshavare delaktighet och inflytande i sitt barns vardag på förskolan och för information, kommunikation och dokumentation mellan förskola och hem.

Välkommen till oss på Sjökadetten!

Kontaktuppgifter

Vill du komma i kontakt med oss på Sjökadettens förskola?

Ansök till Sjökadettens förskola

Är du intresserad av att söka förskoleplats på Sjökadettens förskola eller någon av TP Förskolors andra förskolor i området? Ansökning till förskolan sker via kommunens hemsida. Tryck på knappen nedan för att läsa mer.