Läsargränds förskola

Läsargränds Förskola

Läsargränd är en förskola med fyra avdelningar som ligger i ett lugnt område i sydvästra Gribbylund nära fin natur och härliga strövområden. Förskolan har en småbarnsavdelning 1-3 år och tre avdelningar med barn i åldrarna 2-5 år. Vi har en egen kock som lagar vår frukost kl. 8.30 och vår lunch kl. 12.45. Frukt äter vi på för- och eftermiddagen. Vi har en stor naturskön förskolegård där det finns många platser för rolig lek och motoriska utmaningar.

Vi arbetar medvetet med barns språkutveckling enligt ”före Borholmsmodellen”. I vår verksamhet ingår även rytmik/rörelse, skogsfrukost och skapandeverksamhet.

Vi är en förskola som sätter barnen och glädjen i fokus och utformar vår verksamhet efter barnens behov och intressen. Vi på Läsargränd leker, lär, skrattar och utvecklas tillsammans. Vi arbetar efter förskolans läroplan, Lpfö-98.

Förskolechef: Sophie Adolphson
Samordnare: Caroline Pühringer
Områdeschef: Ewa Ludvigsson

Öppettider: 07.00-17.30
Adress: Läsargränd 8, 187 63 Täby
Tel: 08-756 98 55